Phrasebook

Phrasebook

Thank you. = Děkuji.
You are welcome. = Není zač. / Prosím.
Excuse me. = S dovolením.
I'm sorry. = Promiňte.

Hello! ("Good day!") = Dobrý den!
Good evening! = Dobrý večer!
Good night! = Dobrou noc!
Good bye! = Na shledanou! 

What's your name? = Jak se jmenujete?
My name is Karel. = Jmenuji se Karel.
This is Mr. Fiser. = Toto je pan Fiser.
This is Mrs. Jones. = Toto je paní Jonesová.
Nice to meet you. = Těší mě.
How are you?  = Jak se máte?
I'm fine, thank you. = Mám se dobře, děkuji.

Do you speak English? = Mluvíte anglicky?
I don't speak Czech. = Nemluvím česky.
I don't understand. = Nerozumím. 

Where is the bus station / bus stop? = Kde je autobusové nádraží / autobusová zastávka?
Where is the train station? = Kde je vlakové nádraží?
Where is the subway station? = Kde je stanice metra?
Where do I buy tickets? (for public transportation) = Kde se kupují jízdenky?
Next stop: Náměstí Republiky = Příští zastávka: Náměstí Republiky
What is the rate per kilometer? = Jaká je sazba za kilometr?
Please stop here. = Prosím zastavte tady. 

Excuse me, where is the theater? = Prosím vás, kde je divadlo?
Turn right / left. = Zahněte doprava / doleva.
How far is it? = Jak je to daleko?

I would like a single room. = Prosil bych jednolůžkový pokoj.
I would like a double room. = Prosil bych dvoulůžkový pokoj.
I would like a room for one night. = Chtěl bych pokoj na jednu noc.
I would like a room for two nights. = Chtěl bych pokoj na dvě noci.
How much is a double room? = Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? 

Where is the town square? = Kde je náměstí?
Do you have a map of the city? = Máte mapu města?
Do you have any brochures / guidebooks in English? ´Máte nějaké brožury / průvodce v angličtině?

What will you have? = Co si dáte?
I'll have .... = Dám si ....
I'll have a beer please.  = Dám si jedno pivo prosím.
Check please! = Zaplatíme!

Where is a bank? = Kde je banka?
I need to exchange money. = Potřebuji si vyměnit peníze.
What is your commission? = Jakou účtujete provizi?
Where is a cash machine? = Kde je bankomat?

Help! = Pomoc!
Fire! = Hoří!
Thief! = Zloděj!
Call an ambulance / a doctor! = Zavolejte sanitku / doktora!
Call the police! = Zavolejte policii!
Where is the police station? = Kde je policejní stanice?
I have lost my passport / bag. = Ztratil jsem pas / tašku. 

I'm not feeling well. = Není mi dobře.
I have a headache. = Bolí mě hlava.
I have a stomach ache. = Bolí mě břicho.
I have a sore throat. = Bolí mě v krku.
I have a fever. = Mám horečku.
It hurts here. = Bolí mě tady.

Z technických důvodů zavřeno. = Closed due to technical reasons.
Volané číslo neexistuje = The number you are calling does not exist.
Máte přání? = May I help you?
Smím prosit? = Would you like to dance?


Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají! = Stop getting off and on, the doors are closing! (Prague subway announcement)